Godt voksen (65+)

Livet består av faser og det skjer alltid endringer, ønskede eller uønskede. Hva vi møter av problemer varierer og overgangene kan være problematiske og gjøre vondt. Da kan selvhjelp være et verktøy.

Har du levd en stund, har du livserfaring. Har du et problem, har du kunnskap.

God helse er mer enn fravær av sykdom. Det handler også om hvor robuste vi er i møte med ulike problemer. God psykisk helse styrker mulighetene til å tåle de belastninger livet bringer. Selvorganisert selvhjelp handler om å ta i bruk kunnskapen om eget problem for å finne nye veier fremover.

Illustrasjonsfoto: Depositphotos

Alle mennesker har iboende ressurser, men disse ressursene er ikke alltid så lett å få øye på når problemene tårner seg opp. Mye tid og krefter kan gå med til å bekjempe problemet eller finne løsninger utenfor seg selv. Men mange ganger er det mulig å ta tak selv. Problemet kan vise vei. Les også om problemet som ressurs i denne artikkelen.

Målsettingen med selvhjelpsarbeidet er å fremme innsikt, mestringsevne og bedre livskvaliteten.

Prosessen starter ofte med en bevisstgjøring av hva som er problemet og hva du lar det gjøre med deg. Av og til er det vanskelig å sette ord på problemet. Men vi kan kjenne at vi ikke har det godt, at noe smerter, og at vi ønsker en endring.

Livserfaring kan bli til kunnskap som kan brukes til å gjøre hverdagen bedre. Selvorganisert selvhjelp handler om å hente frem ressurser og ta i bruk egne erfaringer for å skape endring. Alene eller sammen med andre, for eksempel i en selvhjelpsgruppe. Derfor kan selvhjelp være et verktøy når hverdagen er vanskelig. Selvorganisert selvhjelp er først og fremst handling og håndtering av livet – ikke behandling av sykdom.

Selvhjelpsgrupper

Kanskje kan en selvhjelpsgruppe være et sted å starte en endringsprosess? Mange har opplevd det svært nyttig. Uansett alder og uansett hva problemet er, er innholdet i selvhjelpsarbeidet er det samme. Du kan lese mer om selvhjelpgrupper og  menneskers erfaring fra selvhjelpsarbeid her.

Selvhjelp virker fordi det gir mulighet til

 • å håndtere problemet bedre, selv om det ikke nødvendigvis blir borte.
 • å sette ord på et problem gjennom samtale med andre.
 • å oppleve fellesskap og at du ikke er alene om å ha det vanskelig.
 • å ta i bruk egen kunnskap du ikke alltid er bevisst at du har.
 • at du senere kan håndtere nye problemer på en bedre måte.

Ønsker du å komme i gang med selvhjelpsarbeid?

 • Selvhjelp Norge har kompetanse på igangsetting av selvhjelpsgrupper. Her kan du lese mer om oppstart og drift av selvorganiserte selvhjelpsgrupper.
 • Rundt i landet finnes en rekke kontaktpunkter for selvorganisert selvhjelp. Dette er steder du kan kontakte hvis du ønsker å vite mer om selvhjelp eller vil bli med i, eller starte opp, en selvorganisert selvhjelpsgruppe.
 • Ta kontakt med ett av våre distriktskontorer. Distriktskontorene bidrar med informasjon og kunnskap over hele landet. Last ned eller bestill vår brosjyre "Godt voksen".
 • Bestill materiell.

Selvhjelp som en del av regjeringens strategi for å forebygge ensomhet

Selvhjelp Norge har de siste årene, som del av oppdraget, fokus på målgruppen eldre. Helsedirektoratet har bedt oss om å: "Fremme selvhjelp som et verktøy for eldre til å møte livs- og psykisk helseutfordringer".

En selvhjelpsgruppe er ikke først og fremst en sosial arena, men en sted å utforske og jobbe med problemer. Særlig dersom det handler om manglende mestring i hverdagen, som for eksempel resulterer i tilbaketrekning og redusert fellesskap med andre mennesker. Det er her selvhjelp og selvorganiserte selvhjelpsgrupper har en særlig rolle.

Andre artikler om samme tema

 • Intervju med Turid Danielsen: Hjelp deg selv - gjerne sammen med andre. Har du levd en stund? Bruk erfaringskunnskapen du har til å hjelpe deg selv når livet butter, gjerne sammen med andre. Du er ekspert god nok.
 • Godt voksen? Selvhjelp gir bedre helse Problemer kan ramme oss hele livet. Også som godt voksen. Hvem er da din nærmeste hjelper? Du selv eller eksperten?
 • Intervju med Kari Merete Granly Olsen: Hjelper meg selv sammen med andre. Da Kari (60) fikk en alvorlig, kronisk sykdom fant hun styrke og motivasjon til å håndtere livet videre i en selvhjelpsgruppe. Gruppa hjelper henne å se at hverdagen fortsatt byr på muligheter for henne.

Aktuelle lenker

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial