Doktorgrad: Personlig endring gjennom arbeid i selvhjelpsgrupper

Sist oppdatert: 23 september 2020.


Cand. polit. Nora Gotaas

30. september vil Cand. polit. Nora Gotaas ved Sosialantropologisk institutt og By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Takk for tilliten" Gjensidighet, transformasjon og rituell grammatikk i selvorganiserte selvhjelpsgrupper.

Hva skal til for at selvhjelpsgrupper klarer å utvikle et fellesskap hvor gruppa blir en arena for deltakernes arbeid med å endre seg selv og sine personlige relasjoner? Avhandlingen til Nora Gotaas følger prosesser i selvhjelpsgrupper «på tvers» der deltakerne kommer sammen relativt uavhengig av hva slags livsproblem de sliter med. ...Fremveksten av grupper «på tvers» er unik i internasjonal sammenheng og diskuteres i lys av kulturhistoriske trekk og politiserings- og institusjonaliseringsprosesser i den norske velferdsstaten.

Forelesningen blir lagt ut rett før og er tilgjengelig en stund etterpå, og avhandlingen kan du laste ned digitalt.
UiO vil legge til en «knapp» for å koble seg opp på Zoom til disputasen når dagen nærmer seg.  
All informasjon finner du her.

Tid og sted: 30. september 2020 kl. 12:15

Del på sosiale medier
Facebook
Twitter
LinkedIn
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial