Doktorgrad: Personlig endring gjennom arbeid i selvhjelpsgrupper

Sist oppdatert: 9 desember 2020.


Cand. polit. Nora Gotaas

30. september 2020 forsvarte Cand. polit. Nora Gotaas ved Sosialantropologisk institutt og By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet sin avhandling for graden ph.d.: "Takk for tilliten" Gjensidighet, transformasjon og rituell grammatikk i selvorganiserte selvhjelpsgrupper."

Universitetet presenterer avhandlingen slik på sine nettsider: "Hva skal til for at selvhjelpsgrupper klarer å utvikle et fellesskap hvor gruppa blir en arena for deltakernes arbeid med å endre seg selv og sine personlige relasjoner? Avhandlingen til Nora Gotaas følger prosesser i selvhjelpsgrupper «på tvers» der deltakerne kommer sammen relativt uavhengig av hva slags livsproblem de sliter med. ...Fremveksten av grupper «på tvers» er unik i internasjonal sammenheng og diskuteres i lys av kulturhistoriske trekk og politiserings- og institusjonaliseringsprosesser i den norske velferdsstaten."

Prøveforelesningen ligger tilgjengelig her.
Les sammendrag (pdf) av avhandlingen på engelsk.
Les hele avhandlingen her.

Bedømmelseskomité

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial