Doktorgrad om ansatte og pasienters holdninger til 12-trinnsgrupper

Sist oppdatert: 15 november 2019.

Denne doktorgradsavhandlingen består av to studier som undersøkte pasienters og ansatte i rusfeltets oppfatninger om, og bruk av, de mest vanlige selvhjelpsgruppene for rusmiddelavhengige i Norge.

Mulige barrierer mot bruk av slike fellesskap ble også undersøkt. John-Kåre Vederhus disputerte for doktorgraden «Addiction professionals' and substance abuse patients' attitudes towards and usage of 12-step-based self-help groups” i 2011.

Illustrasjonsbilde. Foto: Depositphoto.

Undersøkelsene viste at ansatte i rusfeltet hadde moderate positive holdninger til 12­trinnsgrupper, men disse holdningene så ikke ut til å føre til en aktiv ”henvisningspraksis”. Totalt ble kun 15 prosent av de nåværende pasienter aktivt motivert til å delta i slike fellesskap.

Kunnskapsnivået om 12-trinnsgrupper og troen på egen evne til å henvise pasienter var lav. Når det gjaldt barrierer mot bruk av slike grupper, ble 6 av 9 påstander i en ”12-­trinns barriere”- skala støttet av mer enn halvparten av de norske ansatte. Sammenlignet med amerikanske ansatte kom den mest markante forskjellen frem i spørsmålet om de religiøse aspektene ved 12-trinnsgrupper. Som forventet hadde de amerikanske ansatte konsekvent mer positive synspunkter når det gjaldt rollen 12-trinnsgrupper bør ha i behandlingssystemet og rapporterte en høyere tro på egen evne til å få pasienter til å delta i slike fellesskap.

I pasientstudien hadde mindre enn halvparten (48 %) av pasientene som kom inn til avgiftningsbehandling deltatt i 12-trinnsgrupper tidligere. Oppfatningen om at 12-trinnsgrupper kan gi mot til forandring og gi avholdsspesifikk støtte var høyest korrelert med intensjon om å delta etter behandlingen.

Les doktorgraden her

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial