Oslo og Viken eksklusiv Buskerud

Mette Smestad

daglig leder distriktskontor
mette@selvhjelp.no
telefon: 473 92 870

adresse: Kirkeveien 61, 3 etg., 0364 Oslo
Følg distriktskontoret på Facebook

Mette Smedstad har vært leder for distriktskontoret for Oslo og Viken eksklusiv Buskerud siden 2012. Mette har en fagbakgrunn med masterstudier innen pedagogikk og gestaltterapi og er klinisk spesialpedagog. Hun har i mange år arbeidet innen kommunal forvaltning, i interesseorganisasjoner som KS og Røde Kors, og i spesialisthelsetjenesten. Mette har erfaring fra opplæring og med koordinering for å sikre samordning og tverrfaglig samarbeid samt veiledning og ledelse.

Hilde A. Brennhovd

Hilde Aspholt Brennhovd

rådgiver
hildeab@selvhjelp.no
telefon: 977 78 897

Hilde A. Brennhovd er engasjert som rådgiver tilknyttet distriktskontoret for Oslo, Viken eksklusiv Buskerud.

Hilde er utdannet sykepleier med videreutdanning som kreftsykepleier. Hun har mange års erfaring i kommunehelsetjenesten, både i psykisk helse, hjemmetjenesten og Lindrende Enhet. Hun har også jobbet på sykehus, som kreftkoordinator i Sør-Aurdal kommune og fagkoordinerende sykepleier ved Lindrende Enhet i Drammen. De siste årene har Hilde jobbet som rådgiver i Kreftforeningen. Mange års erfaring i å arbeide med kreftpasienter, barn og unge som pårørende og pårørende generelt, samt erfaring med undervisning og utvikling av tilbud til pasienter og pårørende. Hilde har i sin jobb som rådgiver hatt mye oppfølging av frivillige og samarbeid med ulike pasientforeninger.

Trine Dalen Mossin

distriktskontakt
trine@selvhjelp.no
telefon: 488 84 255

Trine er utdannet pedagog med lang erfaring som kontaktlærer og øvingslærer i Osloskolen. Hun har også utdannelse og erfaring fra coaching og gestaltterapi og tok nylig videreutdanning i Livsstyrketrening, som er en utdanning med et helsefremmende perspektiv på enkeltindividets utvikling og medvirkning i eget liv. Trine har engasjert seg og deltatt i ulike frivillige organisasjoner, i all hovedsak innenfor psykisk helse. Trine har et engasjement i 40 % på distriktskontoret for Oslo, Akershus og Østfold.

Har du lyst til å vite mer om hva distriktskontoret gjør? Her finner du informasjon om Selvhjelp Norge og distriktskontorenes arbeidsoppgaver.

Interessert i å gå i selvhjelpsgruppe?

Her finner du oversikt over steder du kan kontakte dersom du ønsker å gå i en selvhjelpsgruppe.Aktuelt


Refleksjoner om selvhjelp

Vår nye kollega Hilde Aspholt Brennhovd har nettopp startet sitt arbeid som rådgiver i Selvhjelp Norge. Hun møtte Selvhjelp Norge første gang...

Samarbeidet med og mellom kommunene blomstrer

Det er en fryd når samarbeidet med og mellom kommunene blomstrer. Selvhjelp Norge opplever større interesse og reell tilrettelegging for...

Når livet blir et nummer for stort

Livet rammer oss på mange måter og nesten alle mennesker opplever vanskelige perioder som kan være preget av sorg og uro, tap og angst, livskriser...

Les mer

Hva skjer?


Oslo 20. mai: Invitasjon til samling i LÆRINGSNETTVERKET for selvorganisert selvhjelp

Læringsnettverket er for dere som er kontaktpunkt for selvhjelp, har rolle som tilretteleggere eller igangsettere for selvorganiserte...

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial