Møre og Romsdal og Trøndelag

Kari Fløttum

Kari Fløttum

daglig leder distriktskontor
karif@selvhjelp.no
telefon: 977 88 607

adresse: Kjøpmannsgata 12, 7500 Stjørdal
Følg distriktskontoret på Facebook

Kari Fløttum er daglig leder ved distriktskontoret for Møre og Romsdal og Trøndelag. Hun har tidligere jobbet som karriereveileder, jobbkonsulent og kursansvarlig for Fretex arbeidsmarkedsbedrift i over åtte år. Kari er utdannet sykepleier med erfaring fra både sykehus og kommunehelsetjenesten. Hun har også jobbet innen reiselivsbransjen og med undervisning, og har blant annet mellomfag i fransk. Kari ble ansatt i august 2018.

Vil du å vite mer om hva distriktskontoret gjør? Her finner du informasjon om Selvhjelp Norge og distriktskontorenes arbeidsoppgaver.

Interessert i å gå i selvhjelpsgruppe?

Her finner du oversikt over steder du kan kontakte dersom du ønsker å gå i en selvhjelpsgruppe.Aktuelt


Starter opp selvhjelpgrupper etter påske

Holtålen-, Os og Røros i samarbeid med Frisklivsentralen og Frivilligsentralen starter opp med selvhjelpsgrupper for alle over 18 år etter påske....

Igangsetteropplæring

Selvhjelp Norge tilbyr opplæring om selvhjelp og igangsetting av selvorganiserte selvhjelpgrupper for de som ønsker å starte opp grupper eller har...

Inspirerende seminar i Kirkenes

3. september arrangerte vårt distriktskontor for Nordland, Troms og Finnmark et seminar som om selvhjelp og veien til økt selvinnsikt. Kirkenes...

Les mer

Hva skjer?


11. mai: Har du barn eller ungdom som strever med stort skolefravær?

Det er utfordrende å være nært et barn eller ungdom som av for­skjellige grunner sliter med å møte opp til undervisning på skolen. Mange har...

5. mai 2021: Digital Østlandssamling for selvhjelpsarbeid

Velkommen til et spennende seminar med tittelen "Utvikling av lokalt selvhjelpsarbeid, erfaringsdeling og nettverksbygging for hele Østlandet", en...

21. og 23. april: Digitalt kurs om selvhjelp og igangsetting av selvhjelpsgrupper

Du vil tilegne deg kunnskap om hvorfor og hvordan selvhjelp kan være nyttig som forståelse og verktøy i din egen hverdag og i møte med mennesker....

Se alle arrangementer
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial