Innlandet

Erna H. Majormoen

Erna H. Majormoen

daglig leder distriktskontor
erna@selvhjelp.no
telefon: 952 00 053

adresse: Smedbakkvegen 16, 2386 Brumunddal


Følg distriktskontoret på Facebook

Erna ble ansatt som daglig leder for distriktskontoret for Innlandet i 2014. Hun er sykepleier med master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid. Masteroppgaven hennes var en kvalitativ studie av deltageropplevelser og erfaringer fra heterogene selvorganiserte selvhjelpsgrupper med tittelen "Et mentalt treningsstudio". Videre har hun gjennomført studier innen miljørettet helsevern og bedriftsøkonomiske fag. Erna har bred arbeidserfaring fra første- og andrelinjetjenesten innen både somatikk, rus- og psykiatri, samt erfaring fra ledelse, prosjektledelse og frivillig arbeid. Hun er gatemeglingsinstruktør i Røde Kors. Gatemegling er et volds- og kriminalitetsforebyggende tiltak med vekt på konflikthåndtering, kommunikasjon og megling.

Vil du vite mer om hva distriktskontoret gjør? Her finner du informasjon om Selvhjelp Norge og distriktskontorenes arbeidsoppgaver.

Interessert i å gå i selvhjelpsgruppe?

Her finner du oversikt over steder du kan kontakte dersom du ønsker å gå i en selvhjelpsgruppe.Aktuelt


Innlandet Recoveryskole – kunnskap for egen bedring

Flere steder i Norge er man i gang med å etablere recoveryskoler etter modell fra England. Kurs og seminarer tilbys i trygge miljøer for at...

Sammen utgjør vi en forskjell

Tidlig i november møttes over 40 personer fra Østlandet for å dele erfaringer og styrke samarbeid – for å sammen kunne hjelpe flere. Det er så...

Inspirert erfaringssamling

28. april arrangerte Selvhjelp Norge en samling for folk med erfaring og interesse for selvhjelpsarbeid i regi av to distriktskontorer. Målet var å...

Les mer

Hva skjer?


Valdres, Hallingdal og Numedal 27. og 29. september 2021: Seminar om selvhjelp i praksis

Velkommen til seminar om selvhjelp og selvhjelpsgrupper som helsefremmende mulighet i Valdres, Hallingdal og Numedal! På seminaret vil du få...

Norddalen 16. og 17. september: Seminar om selvhjelp i praksis

Velkommen til seminar om selvhjelp i praksis - læring i selvhjelp og igangsetting av selvhjelpsgrupper. På seminaret vil du få innsikt i hvorfor...

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial