Innlandet

Erna H. Majormoen

Erna H. Majormoen

daglig leder distriktskontor
erna@selvhjelp.no
telefon: 952 00 053

adresse: Smedbakkvegen 16, 2386 Brumunddal


Følg distriktskontoret på Facebook

Erna ble ansatt som daglig leder for distriktskontoret for Innlandet i 2014. Hun er sykepleier med master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid. Masteroppgaven hennes var en kvalitativ studie av deltageropplevelser og erfaringer fra heterogene selvorganiserte selvhjelpsgrupper med tittelen "Et mentalt treningsstudio". Videre har hun gjennomført studier innen miljørettet helsevern og bedriftsøkonomiske fag. Erna har bred arbeidserfaring fra første- og andrelinjetjenesten innen både somatikk, rus- og psykiatri, samt erfaring fra ledelse, prosjektledelse og frivillig arbeid. Hun er gatemeglingsinstruktør i Røde Kors. Gatemegling er et volds- og kriminalitetsforebyggende tiltak med vekt på konflikthåndtering, kommunikasjon og megling.

Har du lyst til å vite mer om hva distriktskontoret gjør? Her finner du informasjon om Selvhjelp Norge og distriktskontorenes arbeidsoppgaver.

Interessert i å gå i selvhjelpsgruppe?

Her finner du oversikt over steder du kan kontakte dersom du ønsker å gå i en selvhjelpsgruppe.Aktuelt


Inspirert erfaringssamling

28. april arrangerte Selvhjelp Norge en samling for folk med erfaring og interesse for selvhjelpsarbeid i regi av to distriktskontorer. Målet var å...

Er du pårørende til noen med kreft?

Som pårørende er du nær den det gjelder, men likevel kan du oppleve at du står på sidelinjen. Pårørende er viktig for den syke. Hvordan tar du...

Innlandet Recoveryskole – kunnskap for egen bedring

Flere steder i Norge er man i gang med å etablere recoveryskoler etter modell fra England. Kurs og seminarer tilbys i trygge miljøer for at...

Les mer

Hva skjer?


Ål 20. og 22. oktober: Seminar om selvhjelp og igangsetting av selvorganiserte selvhjelpsgrupper

Seminaret er for deg som ønsker å være en ressursperson for selvhjelpsarbeidet i ditt lokalsamfunn. Du vil tilegne deg kunnskap om hvorfor og...

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial