Brukte selvhjelp i prosessen med å bli frisk

Sist oppdatert: 8 mai 2020.

Tuva brenner for å dele sine erfaringer – det er så viktig å snakke om ting, og vise hverandre at det går bra. Selv har hun erfaring med psykose.

Tuva Petrine S. Brun-Hansen

Tuva (bilde t.h.), som deler sin selvhjelpshistorie her, er med i et råd for satsing på selvhjelp overfor unge mennesker. Rådet er organisert ved Selvhjelp Norges distriktskontor i Tønsberg. Tuva deltar også i selvhjelpsnettverket for unge i Vestfold som startet opp i 2018. I intervjuet forteller hun om hvor viktig det er å ta imot hjelp fra familie og det profesjonelle hjelpeapparatet i en spesielt vanskelig tid med psykose. I dag er det tilbakelagt, men erfaringen vil Tuva bruke for å være til hjelp for andre. Som en del av sin prosess har hun skrevet sangen du kan spille av i bunnen av artikkelen.


Cathrine Moen-Nilsen

Cathrine Moen-Nilsen (bilde t.v.) hadde et engasjement i Selvhjelp Norge en periode i 2019/2020. En av oppgavene var å intervjue Tuva om hennes selvhjelpsprosess, om støtten fra familien og viktigheten av å ta imot profesjonell hjelp i en spesielt vanskelig tid som i dag er tilbakelagt.

- Som distriktsleder var det en glede å se engasjementet deres og den gjensidige inspirasjon de fikk i dette samarbeidet, sier Anne Grete Tandberg, leder av distriktskontoret.

Så til Tuvas beretning:

- Mange mennesker forstår nok ikke helt hva psykose egentlig handler om. Derfor bør noen som har opplevd det og vært der selv fortelle. Det er det jeg har lyst til å formidle til andre, forteller hun.

Jeg møter Tuva på biblioteket en tidlig formiddag. Ute er det endelig sol etter lang tid med grått vær. Inne på biblioteket yrer det av liv, og rommet er fylt av en varme og en atmosfære som en bare finner på biblioteket. Tuva har roser i kinnene og forteller meg sin historie med engasjement og innlevelse.

Hennes ønske om å dele bunner i opplevelser både hun og familien hennes sitter igjen med etter at hun var psykotisk. Familien hennes var redde for hva som skjedde med henne og visste ikke hvordan de kunne hjelpe. Selv var Tuva svært bevisst på at noe skjedde med henne, uten at hun klarte å forstå hva det var for noe. Tuva og hennes familie fikk erfare at det var vanskelig å vite hvordan man skulle gå fram, men også at lidelsen ikke blir pratet om. Det er mye åpenhet om psykisk helse i Norge i dag, men psykose snakkes det fortsatt lite om.

- Det er knyttet så mye skam og stigma til psykose, og mange tror nok at en er farlig eller kan bli voldelig når en er psykotisk, forteller Tuva.

Dette avkrefter hun. Faktisk er det svært få som er farlige for andre, og det er større risiko for å bli utsatt for vold, enn å selv være utøver når en er psykotisk.

- Vi er nødt til å ufarliggjøre psykose. Det kan vi gjøre ved at alle er åpne for mer kunnskap om ulike diagnoser og erfaringer. Vi som selv har vært der kan åpne oss og snakke om det vi syns er vanskelig og utfordrende med noen vi stoler på, mener Tuva.

Selv syns Tuva at hun har vært heldig. Hun har et nært forhold til familien sin, og har opplevd å bli støttet og fulgt opp av dem. De er en familie som har tatt de vonde samtalene og som har stått i det vanskelige sammen. Hun og familien hennes fikk også tidlig hjelp av en ny-oppstartet kartleggende tjeneste i kommunen, som nettopp skulle fange opp de som lurer på om de har psykose.

Tuva er frisk

For henne er det viktig å vise at en faktisk kan bli frisk. Like viktig for henne er det også at folk vet at ikke alle blir friske.

- Jeg har forståelse for at det ikke er alle som blir friske. Jeg har vært heldig med familien min, men også med ulike behandlere og behandlingstilbud jeg har fått. Jeg er veldig takknemlig, sier hun.

Tok initiativ til å formidle selvhjelp

Tuva har drevet med selvhjelp i lang tid, blant annet i form av skriving. Under psykosen hendte det at hun ikke klarte å stoppe og skrive. Da hun var på bedringens vei, ble sangen Drømmespire til. Det å skrive ned ting har spilt en viktig rolle for hennes bedring.

Gjennom et lavterskeltilbud i kommunen kom hun i kontakt med Anne Grete Tandberg ved Selvhjelp Norges distriktskontoret for Vestfold og Telemark og Buskerud i Viken. Tuva tok selv initiativ til å samarbeide med distriktskontoret slik at hun kunne formidle sine erfaringer med hvordan hun har tatt i bruk selvhjelp når hun har hatt det vanskelig.

- Å være psykotisk er det tøffeste jeg har vært igjennom, og jeg vil aldri oppleve det igjen. Jeg var redd og ensom, og jeg kunne verken se min egen verdi eller meningen med livet.

-Det kan åpne opp for en helt ny verden når du begynner å dele det som er vondt. Det er derfor det er så viktig å snakke sammen og å vise hverandre at ting går bra, forteller Tuva.

Selvhjelp – alene eller sammen med andre

I samarbeid med Anne Grete har hun fått muligheten til å dele sine erfaringer og å synge sangen sin på en erfaringssamling som Selvhjelp Norge arrangerte for unge. Det å ta utgangspunkt i problemene sine og aktivt gjøre nødvendige endringer i livet, er en viktig del av selvhjelpstankegangen. Det å være bevisst på egne opplevelser, og hva du lar problemene gjøre med deg, hvordan du tenker og handler, kan gjøre deg kjent med dine egne problemer og din egen kunnskap.

Tuvas erfaringer har gjort henne mer bevisst på hvordan hun vil ha det og hva som er viktig for at hun skal ha det bra i livet sitt. Slik ble psykosen – problemet – en ressurs og kunnskap Tuva kunne bruke i sin endringsprosess.

- Av og til får man ikke til alt man prøver på eller har lyst til. At det ikke funker, det er tungt. Jeg har tidligere vært så evnesterk, men nå fungerer jeg ikke i alle praktiske oppgaver. Jeg må takle at jeg ikke mestrer alt og kanskje gjøre litt om på hvilke forventninger jeg setter til meg selv. Utfordringene mine er ikke det eneste som definerer meg. Nå forsøker jeg heller å se på problemer og utfordringer for det det er, og reflektere rundt dette. Det er lett å innta en offerrolle og ikke klare å se utenfor den. Derfor er det så viktig å forsøke å bruke destruktive tanker, utfordringer og problemer til egen fordel, mener Tuva.

Hun er fortsatt delaktig i Selvhjelp Norges lokale arbeid rettet mot unge, og hun er svært positiv til at andre skal få mer kunnskap og informasjon om hvordan en kan bruke selvhjelp, alene eller sammen med andre, når en opplever vanskelige ting i livet.

Sterk spire

Tuva er ei jente med mange baller i luften. Hun er kreativ, reflektert og engasjert, men også svært handlekraftig. I tillegg til åpenheten og skrivingen, har fysisk trening vært en viktig del av hennes vei for å bli bedre. Da hun selv var innlagt savnet hun et aktivitetstilbud. Fysisk aktivitet og et godt kosthold anbefales for pasienter med psykose.

Tuva fikk da ideen om å starte et aktivitetstilbud som fikk navnet Sterk Spire. Hun ledet dette tilbudet i over et år. På den måten har hun vært med på å skape sin egen arbeidsplass. Treningstilbudet var også ett av de første treningstilbudene drevet fram av pasienter selv i den offentlige helsetjeneste i Norge. I 2019 vant de en pris for tiltaket som det mest inspirerende brukermedvirkningstiltaket ved behandlingssenteret.

Treningstilbud med fokus på her og nå

- Timen starter med at vi spør alle hvordan de har det – her og nå, forteller hun.

En slik tilnærming er en av de mest virksomme faktorene i selvhjelpsarbeid – nemlig det å være aktivt tilstede.

- Menneskene som deltar går ofte på en del medisiner og derfor er det viktig å ha kontakt med sin egen kropp og å være tilstede. I tillegg legges det vekt på at det ikke skal være noe forventningspress. Noen har trent før – andre ikke. Treningsgruppa tar imot nye pasienter, men det er også flere som har vært med over lengre tid. Ved å trene en til to ganger i uka skapes en kontinuitet og noe jordnært og fast, forteller Tuva engasjert.  

Tuva har et håp om at tilbudet kan være med å bidra i forskning, samt gi et konkret bilde på at pasientene som har gjennomgått psykose og hatt treningstilbudet samtidig, får bedre helse. Hun håper også å kunne være med å minne alle på at de har en verdi, særlig når det er vanskelig å finne mening med livet.

 - Hva er livet verdt hvis man ikke fyller livet med drømmene man har?

-Det er så viktig å ha drømmer, avslutter Tuva.

Drømmespire med Tuva Petrine S. Brun-Hansen


Psykose
er et tegn eller et symptom som kan kalles en forvirringstilstand og en tankeforstyrrelse. Hvordan det fremtrer kan variere mye fra person til person. Personer med psykose kan høre stemmer som andre ikke hører, eller de kan ha sanseopplevelser som andre ikke opplever. Noen kan kjenne seg forfulgt, andre kan ha fastlåste misforståelser eller uforklarlige forestillinger. En psykose kan for noen være som å miste seg selv, og en vil ofte være preget av uro og angst. De som blir rammet kan oppleve stor personlig lidelse.

Psykoser kan ramme opptil fire prosent av befolkningen en eller annen gang i løpet av livet. En psykose kan opptre ved flere tilstander, som blant annet schizofreni, bipolar lidelse, alvorlig depresjon, kroppslige tilstander eller det kan utløses ved rusbruk. Flere miljøfaktorer er også identifisert som risikofaktorer. En kan bli helt frisk fra psykose, og mestring og håp om bedring er ofte nøkkelfaktorer for å bli frisk. En er gjerne mer sårbar for tilbakefall hvis en har hatt en psykotisk episode, men svært mange lever gode, lange og meningsfulle liv selv om de har tilbakevendende psykose (Kilder: Norsk psykologforening, helsenorge.no).

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial