Boklansering: Forskning på selvhjelpsgrupper i Norge

Sist oppdatert: 9 januar 2020.

OsloMet, Biblioteket i Pilestredet 48 (P 48), onsdag 27. november, kl. 15.00–16.30.

Møteleder: Ånund Brottveit, bokredaktør og forskningssjef ved KIFO

Hvordan og hvorfor skiller utviklingen og utbredelsen av selvhjelpsgrupper i Norge seg fra andre vestlige land? Myndighetene og aktører i sivilsamfunnet har sammen skapt en hybrid organisasjon (Selvhjelp Norge) for å fremme "selvhjelpssaken". Det er også unikt at man har prøvd ut grupper på tvers av problemtyper eller diagnoser. Tilnærmingen til deltakernes livsproblemer er i hovedsak psykologiserende, og kan sees som uttrykk for at vi lever i en individualistisk og "terapeutisk kultur". I gruppene legges det samtidig stor vekt på utvikling av kollektive goder som felles forståelse og gjensidighet. I boka ser vi nærmere på fenomenet selvhjelp i lys av teorier om gruppeterapi, sosiale bevegelser og sosiokulturelle perspektiver på velferdsstatsutvikling.

Nykommeren Selvhjelp Norge har skapt "bevegelse" i det norske selvhjelpsfeltet, og er et eksempel på nye samarbeidsformer i grenselandet mellom stat og sivilsamfunn.

Boka, som er redigert av Ånund Brottveit og Marte Feiring, sammenfatter forskning på selvhjelpsgrupper med utgangspunkt i et prosjekt ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR – OsloMet, finansiert av Helsedirektoratet. Forskerne Nora Gotaas, Marte Feiring og Hilde Zeiner Hatleskog er ansatt ved OsloMet, og Ånund Brottveit ved KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning.

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial