Selvhjelpsgrupper i rusbehandling

Sist oppdatert: 15 november 2019.

Selvhjelpsgruppene Anonyme Alkoholikere (AA) og Anonyme Narkomane (NA) kan supplere tradisjonell behandling. Bruken av slike grupper i behandlingssammenheng er omstridt, og få norske behandlingssteder har utviklet et systematisk samarbeid.

Øistein Kristensen og John-Kåre Vederhus ved Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand, har gjennomført en studie der hensikten var å belyse om deltakelse i selvhjelpsgrupper har betydning for vedlikehold av rusfrihet.

114 pasienter, 59 alkoholavhengige og 55 blandingsavhengige, som begynte i selvhjelpsgrupper i forbindelse med en rusbehandling ble undersøkt, i gjennomsnitt, to år etter.

Illustrajonsbilde. Foto: Depositphoto.

38 prosent deltok regelmessig i selvhjelpsgruppene to år etter behandling. Av disse var 81 prosent rusfrie og hadde vært det de siste seks måneder, mens bare 26 prosent var rusfrie blant dem som ikke deltok eller deltok sjelden.

Hensikten med studien var å følge en gruppe pasienter som starter i selvhjelpsgrupper og undersøke samvariasjonen mellom deltakelse, bakgrunnsvariabler og rusmestring. Hypotesen er at deltakelse i seg selv har en gunstig effekt.

Det klareste funnet i studien er en høy andel med rusfrihet etter to år i hele materialet, samtidig som det er en tydelig forskjell mellom dem som har fulgt gruppene og dem som ikke har gjort det. En selvrapportert rusfrihet på 39-59 prosent siste seks måneder etter to år er et godt resultat. Det er en betydelig forskjell med hensyn til fortsatt rusfrihet for dem som deltar regelmessig i selvhjelpsgrupper og dem som ikke gjør det (81 prosent versus 26 prosent).

Tross metodevansker som forskerne beskriver mener de det er vanskelig å se bort fra den tydelige forskjellen de finner mellom dem som har deltatt i gruppene og dem som ikke har gjort det.

Artikkelen avslutter med at helsepersonell trolig bør anbefale ruspasienter å delta i selvhjelpsgrupper som et ledd i behandlingen. Samtidig som studien er tydelig på at selvhjelpsgrupper (AA og NA) ikke passer like godt for alle.

Artikkelen er publisert i Tidsskrift for Den norske Legeforening og kan leses her.

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial