Nyttig med selvhjelpsnettverk

Sist oppdatert: 15 november 2019.

Hvordan jobber vi med selvhjelp lokalt og hva får vi til? Hvordan kan vi rekruttere til selvhjelpsgrupper – blant annet for unge voksne? Kan vi samarbeide mer? Det var blant temaene når selvhjelpsnettverket i Hordaland møttes i høst.

Selvhjelp Norge har sju distriktskontorer som dekker hele landet, og selvhjelpsnettverk er en av måtene vi kan dele informasjon, lære av hverandre og inspirere hverandre til lokalt selvhjelpsarbeid.

I oktober arrangerte Selvhjelp Norges distriktskontor for Hordaland, Sogn og Fjordane et nettverksmøte for alle som er engasjerte i selvhjelpsarbeid i Hordaland. Dette er et uformelt nettverk for erfaringsdeling, læring og mobilisering for selvhjelpsarbeid som møtes to ganger i året. Kari Witsø, daglig leder for distriktskontoret for Hordaland, Sogn og Fjordane i Selvhjelp Norge, er koordinator for dette selvhjelpsnettverket.

Deltagere i selvhjelpsnettverk i Hordaland

Selvhjelpsnettverk i ditt lokalmiljø?

Selvhjelp Norge koordinerer og legger til rette for selvhjelpsnettverk over hele landet.
Ønsker du å vite mer om dine muligheter lokalt?
Ta kontakt med Selvhjelp Norges distriktskontor i ditt område

Samarbeid på rusfeltet

Tilstede på årets høstmøte var deltakere fra Bergen og Voss kommune, Angstringen Bergen, A-larm (landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet), Helse-Bergen, Spillavhengighet Norge, Hordaland LHL (interesseorganisasjon for hjerte- og lungesyke), deltakere fra en selvorganisert selvhjelpsgruppe og Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) Hordaland.

Kari Witzøe
Kari Witzøe

Deltakerne fikk orientering om samarbeidet Kari har med ulike aktører på rusfeltet i Bergensområdet, slik at folk med rusavhengighet kan få kunnskap om, og bedre tilgang til, selvhjelpsgrupper i ettervernfasen.

Hun beskrev også et bredt samarbeid med ulike andre lokale aktører, med et mål om å bidra til at selvorganisert selvhjelp blir et tema på tvers av organisasjoner, offentlige instanser og andre interesserte.

Mange innspill fra diskusjonene

Hovedtema for høstmøtet var samarbeid om selvhjelp på tvers, samt informasjonsdeling og rekruttering til selvhjelpsgrupper.

Temaene ble drøftet i grupper, og det kom nyttige innspill og tilbakemeldinger. Blant annet ble dette løftet frem:

Samtalen i sentrum

På nettverkssamlingen understreket Kari at samtalen er en av grunnsteinene i selvhjelp. Hun siterte blant annet den amerikanske filosofen Stanley Cavell, som sier:

"Du skal ta dine egne opplevelser på alvor, og rette oppmerksomheten mot dem. Men ikke bare det, du skal også prøve å uttrykke dem. Bare når du strever med å finne de rette ordene for en opplevelse, oppdager du hva den betyr for deg. Ingen andre kan gjøre det for deg, bare du."

- Vi kan alle oppleve problemer som er vonde og som smerter, og som vi synes det er vanskelig å snakke med andre om. Vi kan kjenne oss alene. Men det er viktig å vite at man ikke er alene om å bale med livet. Det er normalt og alminnelig – og en del av det å være menneske. I en selvorganisert selvhjelpsgruppe jobber du med å styrke deg selv sammen med andre. Og det hjelper å snakke sammen, sier Kari.

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial