Livet blir lettere å bære når vi deler problemene med andre

Sist oppdatert: 16 januar 2020.

Selvmordsproblematikk har fått mye oppmerksomhet og satt i gang nye samtaler etter julen 2019. Det etterlyses tiltak og hjelp for dem som sliter. Og det oppfordres til å søke hjelp for dem som har så tunge tanker at det å ta sitt eget liv ser ut som den eneste løsningen.

Det oppfordres til å være mer til stede for andre, ta den ekstra telefonen for å spørre hvordan det går og til og med undersøke om vennen din tenker på å ta sitt eget liv. Dette er viktig, men kan vanskelig å gjøre. Vi er redde for at det skal utløse “noe”, vi er redde for å være for konfronterende. Usikre på om vi kan romme det som eventuelt kommer.

Forebygging

Bildekilde: Depositphotos

Hvor lett er det å be om hjelp når livet er vanskelig? Når det har gått så langt at selvmord oppleves som det eneste alternativet, så har det oftest en forhistorie. Derfor blir forebygging viktig slik at færre kommer så langt som til det katastrofale veiskillet hvor det bare oppleves å finnes/eksistere en utgang/løsning/vei.

Forebygging er så mangt: gode oppvekstvilkår, frihet fra mobbing, press og forventninger, opplevelse av å være god nok, en flokk å høre til, et arbeidsmiljø som gir trygghet og muligheter, god fysisk og psykisk helse.

Å tåle smerte

Muligheten til å ta vare på den psykiske helsa slik at man bygger en motstandskraft som tåler motgang og vanskelige følelser, er forebygging. Styrking av nettverk og tilhørighet til flokken, et sted eller et menneske å ventilere følelser hos, en skulder å gråte på, en meningsfylt hverdag, tilgang til profesjonelle ressurser når det er nødvendig - alt dette øker muligheten for å be om hjelp og forbygger uhelse og i ytterste konsekvens selvmord.

Alle har sin unike historie når det gjelder veien frem til dagens livssituasjon, med små og store problemer, gleder og sorger, og veien ut og tilbake er forskjellig. For noen kan en selvhjelpgruppe være en mulighet til å starte en endringsprosess. I en selvhjelpsgruppe får du hjelp til å bære håpet når det ser mørkt ut.

I en selvhjelpsgruppe får du et fellesskap der det er lov til å snakke om de problemene du har. Det å sette ord på følelser og tanker rundt egen situasjon og problem hjelper deg å bearbeide, sortere og prøve nye veier. Fokuset er alltid herfra og fremover. Fellesskapet gir styrke og støtte til å stå i vanskelige perioder også i fremtiden.

Utbytte av deltakelse i en selvorganisert selvhjelpgruppe

Mange mennesker har erfaringer fra deltakelse i selvhjelpsgrupper. Noen beskriver det slik:

Jeg har fått hjelp til å møte utfordringer og lære å mestre livet. 

Selvhjelpsgruppa er et fellesskap gir noe som terapi eller behandling ikke kan gi.

Jeg møter likesinnede, deler erfaring, styrke og håp. 

Jeg har fått et helt nytt og bedre liv. 

Les mer om selvhjelp og selvhjelpsgrupper.

Andre ressurser i forbindelse med selvmordsproblematikk

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial