Den viktigste jobben gjør du selv

Sist oppdatert: 23 september 2020.

Ifølge folkehelserapporten 2018 vil omtrent hver femte voksne nordmann ha en psykisk lidelse i løpet av et år. Psykiske lidelser er en økonomisk belastning for samfunnet, en belastning for mennesket det gjelder og for deres omgivelser.

I tillegg til alvorlige lidelser vil mange av oss oppleve mildere problemer av angst og depresjon, kronisk sykdom, rusproblemer og naturlige svingninger i sinnsstemninger. Dette er en del av livets opp- og nedturer, men likevel vanskelige å håndtere mange ganger.

Noen alvorlige, og mange mildere tilstander, kan avverges eller dempes før det blir virkelig alvorlig, ved at vi tar tak i problemene og forsøker å gjøre noe med dem. Utfordringen er: hvordan? Når det er som mørkest kan det være vanskelig å gjøre gode valg eller se mulighetene. Vi ønsker oss raske løsninger. Kanskje de finnes, men oftere er det en større jobb som må gjøres av oss selv.

En mulighet for mestring

Selvhjelp er å gripe tak i din egen opplevelse av en situasjon, tørre å stå i og utfordre det som smerter, for så å ta ansvar for egne følelser ved å gjøre noe med situasjonen. Enkelt å forstå, men ikke lettvint å gjøre i praksis. Selvhjelpsforståelsen bygger på grunnholdningen om at alle mennesker har ressurser som kan benyttes når det oppstår problemer. Ikke alltid er disse kreftene helt bevisste og tilgjengelige for oss, men det finnes alltid noe der! Utfordringen er å finne nøkkelen til det som kan utløse ressursene. Først og fremst har vi erfaringer og mye kunnskap om oss selv og våre liv som vi kan bruke. Men da må vi først innse at vi har et problem, og tørre å gå inn i prosessen mot en endring.

Gjør noe med problemene

 "If you always do what you always did, you will always get what you always got." (Albert Einstein)

Den automatiske reaksjonen når livet utfordrer er å stikke hodet i sanden og håpe på at det går over, eller å flykte inn i aktiviteter som distraherer. Slike aktiviteter er ikke alltid helsefremmende, særlig ikke hvis de vedvarer over tid. Underveis i "flukten" kan du kjenne at du kanskje i stedet må gjøre noe med problemet eller situasjonen du er i. Kan du finne nye måter å møte gamle problemer på?

Selvhjelp er å øke bevisstheten om hvor skoen trykker, hva du har lært av tidligere erfaringer, hvordan du kan gjøre det annerledes, og hva som er mulighetene dine?

Snakk med noen

Foto: Depositphotos

Noen ganger ser vi verken våre egne ressurser eller hvordan endringen kan skje. Da kan det være bra å snakke med en du har tillit til for å få hjelp til å se noen muligheter. Å sette ord på følelser og opplevelser er som å slippe luft ut av trykkokeren og gir fugleperspektiv slik at situasjonen blir mer oversiktlig. Så kan du få øye på noen nye muligheter og alternativer til tidligere adferd og tanker. Det kan føre til at du blir bedre i stand til å gjøre en endring.

Selvhjelpsgruppa - et mentalt treningsstudio

En annen mulighet er å snakke med noen som ikke er en del av livet ditt fra før. I en selvorganisert selvhjelpsgruppe møter du andre som også strever med noe og som ønsker å gjøre noe med problemene. En selvorganisert selvhjelpsgruppe har ingen leder, men blir ofte satt i gang av noen som presenterer rammer og prinsipper for godt arbeid i gruppene. Gruppene leder seg selv med utgangspunkt i aktive deltakere, gjensidighet, likeverd og respekt.

I selvhjelpsgruppa er verktøyet samtalen om tanker og følelser, og du deler så mye du er klar for til enhver tid. Gjennom deling og refleksjon øker bevisstheten om hvordan vi håndterer livet og våre utfordringer. Vi kan sortere og dele opp problemene, lære av andre og hente inspirasjon og støtte til nye måter å gjøre ting på. Selvhjelpsgruppa byr på fellesskap, støtte og styrke i prosessen.

Gruppene kan være sammensatt av mennesker med samme problem eller være uavhengig av problem, sykdom eller plage. Du må ikke ha en diagnose eller henvisning for å gå i en selvhjelpsgruppe, men du må være over 18 år.

Håp om en bedre livssituasjon

I en endringsprosess finnes usikkerhet og muligheter til å mislykkes, men her finnes også muligheter til å få det bedre. Ved å bli bedre kjent med problemet kan du gjenvinne noen av de kreftene du ellers bruker på å holde problemene på avstand. Selvhjelpsverktøyene, enten de brukes i eller utenfor en selvhjelpsgruppe, bidrar i prosessen og i enden er det du som får utbyttet.

Ønsker du å gå i en selvhjelpsgruppe?

Her finner du oversikt over organisasjoner og aktører lokalt som setter i gang selvhjelpsgrupper.

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial